کبری اسفندیاریان از پویش ملی تاب آوری اجتماعی با تاکید بر رفتارهای همدلانه ،پیشگیری از خشونت و ارتقای سلامت اجتماعی همزمان با سراسر کشور در شهرستان آمل خبر داد. کبری اسفندیاریان رئیس اداره بهزیستی شهرستان آمل از اجرای پویش ملی تاب آوری در شهرستان آمل با هدف اطلاع رسانی و آگاه سازی به عموم جامعه خبر داد و گفت : مطالعات متعدد نشان داده است که یکی از عوامل محافظ بسیار موثر و قوی در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تاب آوری است.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان آمل همچنین خاطرنشان کرد: در این پویش کارگاههای آموزشی پیشگیری از خشونت و تاب آوری با هدف آموزش جمعیتهای عمومی (کودکان، نوجوانان، جوانان، والدین و…) ، رفتار همدلانه ، پیشگیری از خشونت و مدیریت خشم و آموزش و یادگیری افزایش رفتارهای تاب آورانه در فضای مجازی برگزار شد.
وی تصریح نمود: برگزاری دوره آموزشی پیشگیری از خشونت و افزایش تاب آوری در نوجوانان به صورت مجازی، تهیه و انتشار کلیپ و موشن گرافی با موضوع تاب آوری و انتشار در فضاهای مجازی، چاپ و نصب بنر پویش و اجرای مسابقات مختلف با همکاری موسسه پیشگیری از آسیب های اجتماعی نهال گلبرگ زندگی از اقدامات بهزیستی شهرستان در اجرای پویش بوده است.