اجتماعی » اسلایدر » پیشنهاد سردبیر » مازندران
کد خبر : 151643
یکشنبه - 29 فروردین 1400 - 12:10
رئیس اداره بهزیستی شهرستان آمل؛

پویش ملی تاب آوری اجتماعی در شهرستان آمل برگزار شد

کبری اسفندیاریان از پویش ملی تاب آوری اجتماعی با تاکید بر رفتارهای همدلانه ،پیشگیری از خشونت و ارتقای سلامت اجتماعی همزمان با سراسر کشور در شهرستان آمل خبر داد.

پویش ملی تاب آوری اجتماعی در شهرستان آمل برگزار شد

کبری اسفندیاریان از پویش ملی تاب آوری اجتماعی با تاکید بر رفتارهای همدلانه ،پیشگیری از خشونت و ارتقای سلامت اجتماعی همزمان با سراسر کشور در شهرستان آمل خبر داد. (بیشتر…)