صبحگاه مشترک نیروهای مسلح شهرستان آمل به‌ مناسبت هفته ناجا در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی این شهرستان برگزار شد.