صبح امروز در میان حزن و اندوه وصف ناپذیر مردم، پیکر پاک و مطهر عالم ربانی، حضرت آیت الله حسن زاده آملی در شهر آمل و روستای ایرا لاریجان، کم نظیر و با شکوه تشییع شد.