پایگاه تجمیعی واکسيناسيون کووید 19 مصلی میربزرگ آمل با رعایت تمامی شرایط و ضوابط مد نظر وزارت بهداشت در 10 لاین به همشهریان آملی خدمات ارائه می‌کند و روزانه ظرفیت واکسینه کردن هزار تا 5 هزار نفر در این مکان امکان پذیر است.