رضا صادقی یکی از کارآفرینان نمونه استان مازندران می باشد که به همراه خانواده در روستای محمد آباد بخش امامزاده عبدالله ع شهرستان آمل مشغول پرورش دام و طیور، ماهی و همینطور کشت برنج و مرکبات می باشد.

وی در گفتگو با مازندرانه بیان کرد : با 100 عدد جوجه، 6 اردک و 2 گونی پرونده، کارم را در دل جنگل بدون داشتن برق و حتی نفت برای روشنایی، حدود 10 سال قبل شروع کردم و خداروشکر در حال حاضر 50 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم مشغول به کار شده اند و از مزرعه ما نان بر سر سفره خانواده هایشان می برند.