صبح امروز خانه هلال و مدیریت بحران روستایی رزکه بخش امامزاده عبدالله ع شهرستان آمل با حضور مسئولان افتتاح شد.

صبح امروز خانه هلال و مدیریت بحران روستایی رزکه بخش امامزاده عبدالله ع شهرستان آمل با حضور مسئولان افتتاح شد.

خبر کامل این افتتاح به زودی بارگزاری می‌شود.