اولین جلسه شورای ترافیک استان مازندران در سال ۱۴۰۰ با موضوع طرح هندسی میدان هزارسنگر و ارزیابی عملکرد شهرداری آمل در اصلاح نقاط حادثه خیز شهری در استانداری مازندران برگزار شد.

مهندس توکلی مدیرکل دفتر فنی استانداری در این جلسه از عملکرد شهردار آمل و مجموعه شهرداری در زمینه اصلاحات هندسی و اقدامات علمی شناسایی و رفع نقاط حادثه خیز شهری ، تقدیر و تشکر کرد.

طرح میدان هزارسنگر که پیش تر در جلسه شورای ترافیک فرمانداری ویژه آمل تصویب شده بود امروز در اولین جلسه شورای ترافیک استان به ریاست احمد توکلی مدیرکل دفتر فنی، حمل و نقل و ترافیک استانداری بررسی و مورد تایید اعضا قرار گرفت.

بنابراین گزارش؛ بدلیل قرار گیری میدان هزارسنگر  در مسیر مواصلاتی استان طرح پیشنهادی و مصوب شورای ترافیک شهرستان در جلسه شورای ترافیک استان باحضور شهردار آمل و مشاور ترافیک مطرح شد.

گفتنی است؛ اصلاح هندسی میدان هزارسنگر پس از تصویب اعتبار عمرانی آن توسط شورای اسلامی شهر و اتمام عملیات عمرانی پل روگذر هزارسنگر توسط شهرداری آمل اجرایی می شود.