پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه به منظور پایان سومین و آغاز چهارمین سال مدیریت کبری اسفندیاریان رئیس اداره بهزیستی شهرستان آمل به سراغ این بانوی ارزشمند رفت و مصاحبه ای جذابی را با وی انجام داد.