پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه به منظور افزایش ساخت و ساز های غیر مجاز و در پی آن تخریب بنا پس از ساخت در آمل، گفتگوی جذابی با زینب سلطانی بخشدار مرکزی این شهرستان انجام داد.