آبشار عاطفه های غرب استان مازندران از بابل تا رامسر با کمک مردم و خیرین اقدام به تهیه 500 سری جهیزیه برای نوعروسان به ارزش تقریبی 8 میلیارد تومان کردند.

معصومه ساغری مرکز نیکوکاری آبشار عاطفه ها شهرستان آمل در گفتگوی کوتاه با مازندرانه بیان کرد : 100 سری جهیزیه از این تعداد به نوعروسان آملی اختصاص یافت.