عباس طهماسبی عمران به مناسبت حماسه اسلامی مردم شهرستان هزار سنگر آمل در سال 1360 و گرامیداشت این حماسه تاریخی، شعر زیبایی را سرود.