داوود فتحی پیمانکار اجرایی پروژه آبیاری مجموعه گاودشت و نماینده شرکت آبیار ماشین پارس در حاشیه بازدید نمایندگان مردم آمل و بابل در مجلس شورای اسلامی، در خصوص این پروژه در گفتگوی اختصاصی با مازندرانه توضیحاتی را ارائه داد.