مرکز نیکوکاری حضرت رقیه س با کمک مردم و خیرین 135 بسته معیشتی را به مناسب شهادت حضرت فاطمه زهرا س تهیه کرده و بین نیازمندان توزیع کردند.