دکتر محمود شارع پور یکی از اساتید برتر کشوری و  همچنین عضو هیات علمی دانشگاه مازندران در هفته پژوهش و فناوری به عنوان 15 دانشمند برتر کشور در حوزه همکاری با صنعت و جامعه انتخاب شد.

دکتر شارع پور در گفتگوی کوتاه با خبرنگار مازندرانه در خصوص کسب این افتخار گفت: امسال در هفته پژوهش وزارت علوم علاوه بر معرفی اساتیدی که بیشترین مقالات علمی را در کشور تولید کردند، آن دسته از اساتیدی که در کشور به صنعت کشور نیز کمک شایانی کردند را انتخاب کرد.

وی افزود: 15 نفر از میان 141 عضو هیات علمی برتر در ارتباط با جامعه و صنعت انتخاب شدند که در برنامه ریزی های ملی و مطالعات پژوهشی مشارکت داشتند.

عضو هیات علمی دانشگاه مازندران ادامه داد:  انتخاب بنده هم به خاطر همکاری در برخی از زمینه های اجتماعی و زیست محیطی نظیر حفاظت از پرندگان مهاجر، حفظ جنگل های هیرکانی، حفظ منابع آبی و آگاه کردن مردم نسبت به حقوق شهروندی آنها و سایر موارد با استان مازندران بود.

خبر و تنظیم: سحر صالحی