گروه جهادی امام رضا ع شهرستان آمل با همکاری موسسه خیریه موعود و محفل معنوی ذکر صلوات آمل در کمپینی به نام یلدای زینبی 100 سبد معیشتی بین نیازمندان آملی توزیع کردند.