پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه از این پس هر چهارشنبه ها مهمان نگاهتان خواهد بود تا در ابتدای کار با همکاری هیات ورزش های همگانی استان مازندران به معرفی 82 رشته ورزشی این هیات بپردازد; به همین منظور به سراغ عبدالکریم پریش رئیس کمیته پیلاتس ورزش های همگانی استان مازندران رفتیم و گزارشی تهیه کردیم.