پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه از این پس هر شنبه با برنامه روانشناسی به همراه توضیحات سودابه صالحی روانشناس و مشاور مطرح مازندرانی مهمان نگاهتان خواهد بود.