شب گذشته پنجمین سالگرد شهید مدافع حرم آملی روح الله صحرایی به علت وجود بیماری منحوس کرونا، بصورت مجازی برگزار شد.