دکتر محسن آسوری مدیر عامل انجمن خیریه آرین در گفتگو با مازندرانه بیان کرد: با همت و همکاری همکلاسی های طالب آملی سال 1350 شهرستان آمل، خیریه نظام پزشکی آمل و خیری ناشناس 15 دستگاه بای پپ bipap تهیه شد که تقدیم 4 بیمارستان دولتی آمل می شود.