مسلم مکاری رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی آمل در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مازندرانه از توزیع بیش از 4 هزار ماسک بین کارگران ساختمانی در این شهرستان خبر داد.