علی فرشید فر بخشدار دشت سر شهرستان آمل در گفتگوی اختصاصی با مازندرانه از عملکرد و اقدامات این بخشداری در مقابله با موج دوم ویروس کرونا توضیحات کاملی را ارائه داد.

گزارشگر: سحر صالحی