پنجاه و نهمین مرحله یارانه نقدی، ساعت 24 امشب  به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود و در همان زمان قابل برداشت است.

طبق این گزارش مبلغ یارانه همانند ماه های گذشته 45 هزار 500 تومان  است و تغییری در آن حاصل نشده است  براین اساس هر یارانه بگیری که از ابتدای اجرای طرح در لیست سازمان هدفمندی بوده است دریافتی وی در این ماه به حدود 2 میلیون و 684 هزار و 500تومان خواهد رسید.

براساس قانون بودجه امسال، سقف منابع توزیع نقدی یارانه 39هزار میلیارد تومان است که دولت باید برای تأمین منابع لازم، حدود 6میلیون نفر را از مجموع 76میلیون نفری که یارانه دریافت می‌کنند، حذف کند؛ که تا امروز یارانه نقدی 3میلیون نفر از افراد پُردرآمد کشور حذف شده و شمار حذف شدگان به نصف رقم 6میلیونی که در قانون بودجه آمده رسیده است.