او نام این مجمعه را شهر مه آلود نامیده است و این تصاویر زیبا ساختمانهای دبی رو بالاتر از ابر ها نشان می دهد که بسیار تماشایی و دیدنی است