پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

برچسب : مهدی محمدی،مازندرانه،مازندران،رسانه،سیاست،تحریم
استراتژی جدید ایران دربرابر آمریکا
آمریکا با رفتار کم و بیش دیوانه‌وار خود علیه ایران، نوعی اجماع بین‌المللی علیه خود خلق کرده که هرگونه اقدام ایران در پاسخ به فشارهای خود را منطقی و مشروع می‌کند.