پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

برچسب : مشاور عالی انجمن گردشگری ورزشی ایران
مشاور عالی انجمن گردشگری ورزشی ایران خبر داد:
ایجاد دفاتر نمایندگی موسسه توسعه جهانگردی و گردشگری ورزشی در کشور
مشاور عالی انجمن گردشگری ورزشی کشور در گفتگو با خبرنگار مازندرانه گفت: با توجه به درخواست تعداد کثیری از مناطق جهت اخذ نمایندگی موسسه، به زودی از طریق جراید نسبت به فراخوان همکاری اقدام خواهد شد.