پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

برچسب : مجید اصغرزاده
مرد ورزش و سیاست;
مختصری از رزومه فوق العاده دکتر مجید اصغرزاده نامزد انتخاباتی مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی
دکتر مجید اصغرزاده نامزد انتخاباتی مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی؛ دانشجوی دکتری تربیت بدنی در دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه با شعار شفافیت و پاسخگویی پا به عرصه انتخابات گذاشت.