پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

برچسب : فیلم/ گریه دردناک پدری از گرسنگی فرزندش
فیلم/ گریه دردناک پدری از گرسنگی فرزندش
گریه پدری مستأصل که نمی تواند برای کودک گرسنه اش کاری کند. منطقه الدریهمی در استان الحدیده یمن ماههاست تحت محاصره مزدوران و متجاوزان قرار دارد.