پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

برچسب : سوره یونس
در اقدامی جدید توسط مازندرانه صورت گرفت;
مجموعه مثل های قرآنی سوره یونس
در اقدامی جدید پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه در نظر دارد مجموعه مثل های قرآنی را از سوره های قرآن کریم بصورت سلسله وار در سایت قرار دهد و در همین راستا مثل های قرآنی سوره یونس را منتشر کرد.