پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

برچسب : السا فیروزآذر
به سینما به شکل صنعت نگاه نمی شود/ سینمای ضعیفی داریم/ به جای فیلمنامه به بازیگر اهمیت داده می شود/ ساخت فیلم های فمنیستی طبیعی است/ فیلم های دولتی کیفیت ندارند
السا فیروزآذر بازیگر گفت: به سینمای ما به شکل صنعت نگاه نمی شود، یک صنعت که بشود روی آن حساب کرد، پول در آورد و اشتغال زایی کرد، صنعت قدرتمندی که در برخی کشورها حرف اول را می زند؛ ما چنین سینمایی نداریم، ما حتی فیلم های خوبمان هم از کارگردان های مستقل است، یعنی فیلم هایی که دولتی ساخته می شوند یا پشتوانه ای دارند، کیفیت ندارند، فیلم هایی که هزینه بالایی برایشان شده است، کیفیت ندارند و پولشان برگشت ندارد، برای همین سینمای ضعیفی داریم و این ضعف به نظر من از فیلمنامه شروع می شود.