پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

منبع : کمال آنلاین
فرمانده انتظامی شهرستان آمل در نشست خبری مطرح کرد;
اصحاب رسانه پل ارتباطی بین مردم و پلیس هستند
فرمانده انتظامی شهرستان آمل در نشست خبری با خبرنگاران ضمن قدردانی از تعامل خوب رسانه ها با پلیس گفت: اصحاب رسانه پل ارتباطی بین مردم و پلیس هستند.