پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

منبع : پسماند،آمل،سمانه قلی پور،مازندرانه
در دانشکده های پرستاری و پیرا پزشکی آمل برگزار شد ؛
همایش مدیریت پسماند
همایش مدیریت پسماند با حضور مسئولین و فعالان محیط زیست در دانشکده های پرستاری و پیرا پزشکی آمل برگزار شد.