پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

منبع : پایتخت
عروسک‌هایی نزدیک به واقعیت
Michael Zajkov نام هنرمندی است که ساخت چهره های عروسکی هنر اوست.عروسک های او آنقدر واقعی هستند که دست کم در تصاویری که در ادامه مطلب مشاهده خواهید کرد، تشخیص آنها با تصویر واقعی انسان کار واقعا دشواری است.