پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

منبع : نوشادعالمیان،پینگ پنگ،مازندرانه،علی حسینی
ستاره بابلی پینگ پنگ کشور مطرح کرد:
برای جاکارتا آماده ام
ستاره بابلی پینگ پنگ کشور و جهان گفت: آسیا حریفان پرقدرتی در تنیس روی میز دارد که عناوین اول تا سوم جهان هستند.