پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

منبع : معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی مازندران
13960911000640 Test PhotoH
اختصاصی مازندرانه/
وضعیت جوی امروز مازندران صاف تا قسمتی ابری
معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی مازندران گفت: بر اساس تجزیه و تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی، وضعیت جوی استان مازندران امروز صاف تا قسمتی ابری همراه خواهد بود.