پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

منبع : مازندرانه،مازندران،
در محمودآباد برگزار شد؛
جلسه کارگروه آب، خاک و کشاورزی
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآبادگفت: 51 درخواست غرامت بیمه محصولات کشاورزی در بانک عامل بررسی و تائید شد.