پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

منبع : شهرام نوری
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاههای مازندران مطرح کرد;
توسعه و پیشرفت علمی از مهمترین اهداف بسیج دانشجویی است
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاههای مازندران در مراسم تودیع و معارفه مسئول پایگاه بسیج دانشجویی موسسه فنی و حرفه ای امام صادق (ع) بابل گفت: بسیج دانشجویی یک راهبرد است.