پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

منبع : شاکیرا
نتیجه مرگ بر اسراییل در کمتر از یک ماه
در گزارش زیر با توجه به صفحه اینستاگرام اطلاع رسانی لبنان، نتیجه مرگ بر اسرائیل را مشاهده می کنیم.