پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

منبع : سینما حقیقت،سینما مستند،ساری،مازندرانه،مازندران
اختصاصی مازندرانه؛
روز سوم اکران جشنواره حقیقت در مازندران
با پخش فیلمهای « اسرار دریاچه » و « باد» اکران همزمان آثار مستند دوازدهمین جشنواره سینمای ایران «سینما حقیقت» در مازندران به روز سوم رسید.