پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

منبع : روزنامه همشهری مازندران
به قلم سمانه قلی پور;
قمار بر سر زیبایی
زیبایی گاهی اهرمی برای به‌ دست آوردن خواسته‌ها و دریچه‌ای برای تحقق آرزوهایی دور و دراز است.