پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

منبع : درکه،مسعودخیری،مازندرانه،آمل،کرونا،سحرصالحی
گفت و گوی تصویری؛
وضعیت نامناسب اصناف آمل در روزهای کرونایی
پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه به منظور تهیه گزارش از اصناف آسیب دیده در ایام کرونایی ، سری به کافه رستوران درکه آمل زد و با مسعود خیری مدیریت این مجموعه گفتگوی کوتاهی انجام داد.