پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

منبع : خوزستان نیوز
مرد ۳۲۰ کیلویی در اهواز
این بیمار55 ساله با وزن حدود 320 کیلو، از چاقی مفرط پاتولوژیک یا بیمار گونه رنج می برد و روند درمان وی متشکل از دو بعد پیشگیری و بعد درمان است.