پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

منبع : خبر ورزشی
پناهندگی یکی از بازیکنان معروف تیم ملی در انگلیس!
یکی از بازیکنان سابق تیم ملی، به احتمال فراوان در انگلیس پناهنده خواهد شد.