پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

منبع : خبر شمال
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران خبر داد;
تدوین سند ارتقای منزلت زنان در مازندران
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران با تاکید بر تقویت جایگاه زنان در جامعه از تدوین سند ارتقا منزلت زنان در مازندران خبر داد.