پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

منبع : جهان نیوز
کلاس استثنایی با مارها!
مسئولان مدرسه ابتدایی شهر یوگیاکارتا در اندونزی برای از بین بردن ترس کودکان دانش آموز از مارها آنان را مستقیما با مارها روبرو می کنند. نحوه مقابله با مارها در لحظه روبرو شدن با آنها از اهداف این کار عنوان شده است.