پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

منبع : جعفر قادری،مازندرانه،بابل،معلولین
از لنز دوربین جعفر قادری؛
دیدار روحانیون بابل از سالمندان باب الحوائج
روحانیون مستقردرسازمان تبلیغات اسلامی بابل به مناسبت ولادت باسعادت حضرت زینب(س) وهفته پرستار جهت تشکراز زحمات پرستاران سالمندان باب الحوائج وملاقات بامادران سالخورده این مرکز دیدار کردند.
در مرکزنگهداری معلولین نوشیروانی بابل برگزار شد:
دیدارمسیرپیمانان پیام مهرودوستی از معلولین
باهدف حمایت وتکریم ازسالمندان،ایتام ومعلولین سراسرکشور مسیرپیمانان پیام مهرودوستی از معلولین نوشیروانی بابل دیدار کردند.
صبح امروز اتفاق افتاد؛
دیدارکشتی گیران و پهلوانان با آسایشگاه معلولین نوشیروانی بابل
کشتی گیران وپهلوانان تیم بیمه رازی بابل قبل ازدیدارکشتی باشگاههای جهان بامعلولین آسایشگاه معلولین نوشیروانی بابل دیدار کردند.