پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

منبع : اسدی معاون توسعه و پیش بینی اداه کل هواشناسی مازندران
معاون توسعه و پیش بینی اداه کل هواشناسی مازندران خبر داد;
آسمان مازندران تا پایان هفته صاف و آفتابی می باشد
معاون توسعه و پیش بینی اداه کل هواشناسی مازندران در گفتگو با مازندرانه از هوایی صاف و آفتابی برای مازندران تا آخر هفته خبر داد.