پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : محمد رضا

تاریخ تولد : 1345/03/11

محل تولد :قائم شهر

تاریخ شهادت :1361/07/29

محل شهادت :مریوان

طول مدت حیات :16

مزار شهید :خطیرکلا