پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : نصر الله

تاریخ تولد : 1345/12/28

محل تولد :نور

تاریخ شهادت :1366/07/16

محل شهادت :سومار

طول مدت حیات :21

مزار شهید :نور