پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : علی

تاریخ تولد : 1338/01/02

محل تولد :بابلسر

تاریخ شهادت :1365/02/27

محل شهادت :سومار

طول مدت حیات :27

مزار شهید :مسجد موسی بن جعفر بابلسر